Klinikken har tre faste ansatte. I tillegg har vi deltidsansatte spesialutdannede leger og sykepleiere som tar hånd om narkose og oppvåkning.

Lokalene er tilpasset forskriftenes krav om tilgang for funksjonshemmede, separat luftfiltrering med overtrykksventilering på operasjonsstuen, og er utstyrt med klasse B-sertifisert renholds- og autoklaveutstyr. Klinikken er innredet med egen oppvåkningsavdeling utstyrt etter norsk standard for anestesi.

Vi har som mål å ta et personlig ansvar for at pasienten ledes trygt gjennom både utredende prosedyrer, kirurgiske inngrep og eventuell oppfølging. Vi utfører kun dagkirurgi.