Om websiden

Drklemsklinikk.no bruker Google Analytics til å hente informasjon om brukernes interaksjoner på nettstedet. Informasjonen brukes til å lage rapporter og gjøre nettsiden bedre.

Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies).

Om klinikken

Alle pasientopplysninger behandles konfidensielt og lagres forskriftsmessig. Som en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten er vi imidlertid forpliktet til å rapportere inn diagnose, prosedyrer og personopplysninger til Norsk Pasientregister (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-07-1389). Dette innebærer at offentlige helsemyndigheter kan tilegne seg innsikt i enkeltpasienters journalopplysninger uten at den enkelte pasient opplyses om dette. Pasienter som ønsker å reservere seg mot dette har ikke tilgang til refusjon fra HELFO. Behandling av pasienter som vil reservere seg mot offentlig innsyn må derfor bekoste all behandling selv, og behandling må foregå utenfor den åpningstid som er definert gjennom vår driftstilskuddsavtale med Helse SørØst. Vi kan kontaktes ved spørsmål om dette.