For pasienter med henvisning fra egen lege gjelder faste satser for utredning og behandling av tilstander som inngår i Rikstrygdeverkets taksthefte.

Pasientens utgifter vil da normalt begrense seg til Rikstrygdeverkets egenandel som pr. 01.01.23 utgjør kr. 375. I tillegg kommer evt. utgifter til engangsutstyr. Pasientens totalutgifter vil sjelden overskride 1300 kr. pr. prosedyre. Flere prosedyrer utløser ytterligere utgifter til engangsutstyr, men bare en enkelt egenandel.

Pasienter uten henvisning får ikke trygderefusjon og må dekke alle utgifter selv. Pasienter uten henvisning er også velkomne hos oss. Vi har også avtale med flere helseforsikringsselskaper.

Inngrep som ikke inngår i Rikstrygdeverkets taksthefte må dekkes av pasienten selv.
Dette gjelder inngrep som:

  • Operasjon for vannbrokk kr. 7.300,–
  • Refertilisering av menn kr. 23.400,–
  • Sterilisering av menn kr. 5.200,–
  • Kirurgisk korreksjon av peniskrumning kr. 17.300,–
  • Omskjæring av mannlige pasienter over 12 år kr. 6.300,–
  • Medisinsk indisert labiaplastikk på kvinner kr. 5.800,–
  • Sjokkbølgebehandling for ereksjonssvikt kr. 1.100,– pr. behandling
  • Interferoninjeksjoner for peniskrumning/Peyronies sykdom: kr. 3.300,– pr. injeksjon inkl. preparatet.

Prisene avhenger av inngrepets art. Flere inngrep utføres normalt i lokalbedøvelse.

Ikke-benyttede timer med henvisning som ikke avbestilles innen 24 timer blir belastet med Rikstrygdeverkets egenandel. Ikke-benyttede timer uten henvisning som ikke avbestilles innen 24 timer blir belastet med 25% av avtalt pris på inngrepet.